Meriam Windmeijer

Mijn werk gaat over kwetsbaarheid en transformatie, bloei en verval. Zo verbeeld ik in mijn installaties de vergankelijkheid en de cycli van het leven en lopen in mijn  foto’s realiteiten door elkaar heen. Het gaat om de overgangen en om de andere wereld tussen leven en dood tussen innerlijke en uiterlijke schoonheid.